Medlemsinfo

Straumen skole- og ungdomskorps
                                                       


    

                                                                                              


15.01.

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Straumen skole og ungdomskorps tirsdag 11.02.2020 kl.19.30 på kantina i Rådhuset.

1. Velkommen

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Budsjett

6. Innkomne saker

7. Valg

Saker til årsmøte må leveres styret i hende 14 dager før møtet.

Saker sendes til leder Kolbjørn Mathisen (kolle_17@hotmail.com)

Enkel servering


For styret i SSUK

Kolbjørn Mathisen_______________________________________ 03.sept.

Notedag.

Vi skal innføre noe nytt fra og med denne høsten. Vi skal ha 2 notekvelder pr.sesong, hvor dirigent og medlemmer får komme med ønsker om hva vi skal spille framover

Så min oppfordring til dere er å gå inn på spotify.com og søke opp Noteservice

Lytt på korpsmusikk og ta med forslag på notedagen.


--------------------------------------------------